daftarhewan.com. Mesti dicurigai kalau tiba-tiba saja helaian bulu burung perkutut rontok satu demi satu. Namun ada kalanya Anda harus tetap tenang kalau kejadian itu berulang lagi. Pada perkutut bagus tentu saja mengutamakan suara