daftarhewan.com. Hewan unik. Organisme yang menyebar di seantero bumi ini mempunyai keunikan masing-masing. Manusia saja, walau mempunyai anatomi yang lebih kurang sama, tidak ada satupun yang betul-betul sama. Apalagi, spesies-spesies yang lain dianugrahi